avatar
Куч
3.98
Рейтинг
+79.75

Саламат Авезов

Мақолалар

IT-орайлары ашылыўы алдынан ушырасыў

Илм-фан
Хабарыңыз бар, Президентимиз Ш.Мирзиёев тәрепинен белгилеп берилген жас әўладты мәденият, көркем өнер, дене тәрбиясы ҳәм спортқа кеңнен тартыў ҳәм олар арасында китапқумарлықты үгит-нәсиятлаў бойынша белгилеп берген 5 басламасы тийкарында Республикамыздың Мойнақ, Қанлыкөл, Беруний районларында ҳәмде Нөкис каласында IT-орайлары шөлкемлестирилмекте.

"Future Moynak" тренерлери ушын ТАТУ Нөкис филиалы оқытыўшылары семинар өтти

Илм-фан
Алдын хабар берип өткен едик, Мойнақ районында Өзбекстан Республикасы Президентиниң социаллық ҳәм руўхый ағартыўшылық тараўларға тийисли 5 басламасы тийкарында “Future Muynak”  хабар технологиялары ҳәм китап оқытыўға үйретиў оқыў орайы ашылыўы режелестирилмекте.

"Future Moynak" тренерлери ушын ТИТУ Нөкис филиалы оқытыўшылары семинар өтти

Илм-фан
Алдын хабар берип өткен едик, Мойнақ районында Өзбекстан Республикасы Президентиниң социаллық ҳәм руўхый ағартыўшылық тараўларға тийисли 5 басламасы тийкарында “Future Muynak”  хабар технологиялары ҳәм китап оқытыўға үйретиў оқыў орайы ашылыўы режелестирилмекте.

Дыққат дыққат! Ҳүрметли студент жаслар!

Илм-фан
Бәршемизге мәлим, Президентимиз Ш.Мирзиёев тәрепинен белгилеп берилген жас әўладты мәденият, көркем өнер, дене тәрбиясы ҳәм спортқа кеңнен тартыў ҳәм олар арасында китапқумарлықты үгит-нәсиятлаў бойынша белгилеп берген 5 баслама бүгинги күнде ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатланбақта.

ТАТУ Нөкис филиалында магистратура қәнигелигине имтиханлар даўам етпекте

Илм-фан
Алдын хабар берип өткен едик усы жылдың  8-август  күни ТAТУ Нөкис филиалына магистратура қәнигелигине ҳүжжет тапсырған талабанлар арасында имтиханлар басланды.

Магистратура қәнигелигине имтиханлар даўам етпекте

Илм-фан
Алдын хабар берип өткен едик усы жылдың  8-август  күни Мухаммед ал-Хорезмий атындағы ТИТУ Нөкис филиалына магистратура қәнигелигине ҳүжжет тапсырған талабанлар арасында имтиханлар басланды.

ТАТУ Нөкис филиалына магистратура қәнигеликлерине ҳүжжет тапсырған талабанлар арасында имтиханлар басланды

Илм-фан
Бүгин Ташкент информациялық технологиялары университети Нөкис филиалында 2019-2020-оқыў жылы ушын магистратура қәнигеликлерине ҳүжжет тапсырған талабанлар ушын тийисли қәнигелик пәнлерден имтиханлар басланды.

Мухаммед ал-Хорезмий атындағы ТИТУ Нөкис филиалына магистратура қәнигеликлерине ҳүжжет тапсырған талабанлар арасында имтиханлар басланды

Илм-фан
08-август, 2019-жыл Мухаммед ал-Хорезмий атындағы Ташкент информациялық технологиялары университети Нөкис филиалында 2019-2020-оқыў жылы ушын магистратура қәнигеликлерине ҳүжжет тапсырған талабанлар ушын тийисли қәнигелик пәнлерден имтиханлар басланды.

5 баслама бүгинги күнде ҳәр тәреплеме қоллап қуўатланбақта

Илм-фан
Бәршеӊиздиӊ хабарыныз бар, 2019-жылдыӊ 19-март күни Президентимиз Ш.Мирзиёевтың басшылығында болып өткен видеоселектор мәжилисиндеги жасларға итибарды күшейтиў, жас әўладты мәденият, көркем өнер, дене тәрбиясы ҳәм спортқа кеңнен тартыў ҳәм олар арасында китапқумарлықты үгит-нәсиятлаў бойынша белгилеп берген 5 баслама бүгинги күнде ҳәр тәреплеме қоллап қуўатланбақта.

ТАТУ Нөкис филиалында Lee You Jun тəрепинен семинар-тренинг өткерилди

Илм-фан
Алдын хабар бергенимиздей KOICA (Korea international cooperation agency) ҳəм ТАТУ Нөкис филиалы менен биргеликте веб-технология бағдары бойынша жаңа дөгерек шөлкемлестирилген еди.

Қубла Кореялы волонтёр веб-технологиялар бойынша семинар өтти

Илм-фан
Муҳаммед әл-Хорезмий атындағы Ташкент информациялық технологиялар университети Нөкис филиалында Корея Республикасының KOICA шөлкеминиң волонтёры Ли Ю Джун басшылығында семинар-тренинг шөлкемлестирилди.

Кореялы Lee You Jun'нан наўбеттеги семинар

Илм-фан
Алдын хабар бергенимиздей KOICA (Korea international cooperation agency) ҳəм ТАТУ Нөкис филиалы менен биргеликте веб-технология бағдары бойынша жаңа дөгерек шөлкемлестирилген еди.

Кореялы Lee You Jun'нан наўбеттеги семинар

Илм-фан
Алдын хабар бергенимиздей, KOICA (Korea international cooperation agency)  ҳəм Мухаммед ал-Хорезмий атындағы Ташкент информациялық технологиялары университети Нөкис филиалы менен биргеликте веб-технология бағдары бойынша жаңа дөгерек шөлкемлестирилген еди.

Улыўма орта билимлендириў мектеплеринде өндирислик әмелиятлар басланды

Илм-фан
Хабарыңыз болса керек усы жылдың 24-июнь күнинен баслап Мухаммед ал-Хорезмий атындағы Ташкент информациялық технологиялары университети Нөкис филиал студентлерине улыўма орта билимлендириў мектеплеринде өндирислик әмелиятлар басланды.

Ҳүрметли абитуриентлер!

Илм-фан
Мухаммед ал-Хорезмий атындағы Ташкент информациялық технологиялары университети Нөкис филиалы 2019-2020-оқыў жылында сыртқы тәлим бойынша ҳүжжетлерди қабыллайтуғынлығын мәлим етеди!

ТИТУ Нөкис филиалында спортшылар менен ушырасыў болып өтти

Илм-фан
Жәҳән ҳәм Азия чемпионатлары ҳәм кубокларының жеңимпазлары, белгили спортшылар қатнасыўында жоқары оқыў орынларында студент жаслар менен ушырасыўлар, сәўбетлер, шеберлик сабақлары өткерилиўи режелестирилген. Усындай илажлардың бири усы жылдың 26-июнь күни Муҳаммед ал-Хорезмий атындағы Ташкент информациялық технологиялары университети Нөкис филиалында өткерилди.